User Profile

Thiết kế khu vui chơi

Bio statement

Xin chào các bạn đọc thân mến! Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các quy trình để có thể tiến hành thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà để nắm bắt được các yếu tố khi bắt đầu tiến hãnh xây dựng khu vui chơi.

Những mô hình thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà chủ đạo:

Nếu nói về các mô hình khu vui chơi trẻ em trong nhà chúng ta cần phải nắm rõ cũng như tìm hiểu kỹ lưỡng về hai loại hình khu vui chơi chính như sau:

+ Khu vui chơi hướng nghiệp:

Mô hình này chú trọng vào việc phát triển tư duy của trẻ em nhằm giúp trẻ có thể hiểu biết và sáng tạo qua những  trò chơi được sắp sếp trong khu vui chơi.

Tiếp đến các bạn cần phải nhận định rõ ràng về mô hình khu vui chơi hướng nghiệp dành cho trẻ em và đáp ứng được các nhu cầu của trẻ, đa phần những mô hình này phải theo thiên hướng định hướng cho trẻ em về những điểm mạnh trong việc phát triển khu vui chơi trẻ em.

+ Khu vui chơi liên hoàn:

Những mô hình nhà liên hoàn hầu hết đều mang tính chất kết cấu khá đơn giản, tuy nhiên vào những năm gần đây các công ty thiết kế đã có định hướng rõ ràng và tạo nên những mẫu thiết kế nhà liên hoàn vô cùng độc đáo nhằm sáng tạo và phát triển mô hình vui chơi dành cho trẻ em.

Quy trình tiến hành thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà

+ Thăm dò mặt bằng và xác định diện tích

Điểm đầu tiên mà chúng ta cần làm đó chính là tiến hành thăm dò mặt bằng khu vui chơi, nhằm tìm hiểu về vị trí để có thể lên được bản vẽ phát thảo về một mô hình khu vui chơi hoàn chỉnh. Mặt bằng cũng là một trong những vấn đề khá quan trọng để phát triển khu vui chơi vì vậy đây là điểm vô cùng quan trọng.

+ Thiết kế bản vẽ phù hợp

Sau khi đã thăm dò mặt bằng cụ thể chúng ta phải lên một bản vẽ thiết kế khu vui chơi trẻ em để nhằm đảm bảo được quá trình thiết kế các bản vẽ mô hình chính xác.

+ Tiến hành thi công

Phải thật đảm bảo được tiến độ khi thi công và làm theo đúng những gì đã thiết kế trên bản vẽ với khách hàng.

Ngoài ra mọi người cũng có thể tham khảo thêm những khu vui chơi trong nhà có mẫu thiết kế đẹp và hiện đại 2018 tại link https://www.scoop.it/t/thietkekhuvuichoitreemtrongnha


P-ISSN : 2085-868X

EISSN  : 2354 - 8789

Published by Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga

Jl. Hasanudin No.123 Salatiga

http://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/vk

Vektora : Jurnal Vektor dan Reservoir Penyakit Indexed By

Crossref Google Scholar Directory of Open Access Journals Direktori IPI Bielefeld OAJI

Related image

Creative Commons LicenseCreative Commons Attribution (CC-BY-SA)

Jurnal Kefarmasian Indonesia


Journal Homepage Image

p-ISSN: 2085-675X

e-ISSN: 2354-8770

Jurnal Kefarmasian Indonesia is a scientific journal published by the Center for Research and Development of Biomedical and Basic Health Technology, Board of Health Research and Development, Ministry of Health of the Republic of Indonesia. The journal publishes original research articles in pharmaceutical science such as Pharmaceutical Technology, Pharmacology, Pharmaceutical Chemistry, Traditional Medicines, and Pharmaceutical Care.

The journal was established in 2009 while online publication has been started from 2015. The journal is published in Bahasa Indonesia and English.  Jurnal Kefarmasian Indonesia is biannual, open access, peer-reviewed, and online pharmacy journal. Jurnal Kefarmasian Indonesia aims to serve the updated scientific knowledge for researchers in pharmaceutical fields. There is no charge for submitted manuscript as well as for processing manuscript. The journal has been registered with e-ISSN 2354-8770, and p-ISSN 2085-675X and accredited by Indonesian Institute of Sciences (LIPI) with Decree No. 581/Akred/P2MI/LIPI/09/2014.

Jurnal Kefarmasian Indonesia has been indexed by DOAJIndonesian Scientific Journal DatabaseIndonesian Publication IndexBielefeld Academic Search Engine;Open Academic Journal IndexGoogle ScholarPortal Garuda

See Google Scholar Profile for Jurnal Kefarmasian Indonesia by clicking here.

  • Total Citations : 59
  • Total Documents : 86
  • h-index : 3
  • i10-index : 0
  • Impact Factor : 0,69

 

Announcements

No announcements have been published.
More Announcements...StatCounter - Free Web Tracker and Counter >PISSN: 2085-675X

EISSN: 2354 - 8770

Published by Center for Research and Development of Biomedical and Basic Health Technology

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560

http://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/jki

Crossref Google Scholar Directory of Open Access Journals Direktori IPI Bielefeld OAJI

 

 

View My Stats

Lisensi Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Licens

View My Stats